EKOSIGNOL RIEDIDLO

VLASTNOSTI

Je bezfarebné riedidlo na báze organických rozpúšťadiel. Používa sa výhradne na riedenie Ekosignol farby na tenkovrstvovú horizontálnu signalizáciu.

URČENÉ PRE 

Ekosignol farba na horizontálnu signalizáciu.

BALENIE

0.5 l / 5 l / 20 l