KEMOLUX MULTI PRIMER

POPIS PRODUKTU

KEMOLUX MULTI PRIMER je rýchloschnúci základný antikorozívny náter, určený pre základnú ochranu povrchov ako sú železo, oceľ, pozinkované plochy, hliník a farebné kovy. 

VÝDATNOSŤ:

10-11 m2/l v jednej vrstve, pri hrúbke HSF 30 µm.

RIEDIDLO:

nitro riedidlo. MEDZINÁTEROVÝ INTERVAL: min.1 h.

APLIKÁCIA:

Striekanie, štetec alebo valček na menšie plochy. Pred použitím dobre premiešať!

Skladovanie:

Produkt je možné použiť minimálne do dátumu uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 25 °C.

POSTUP SO ZVYŠKAMI VÝROBKU A OBALOM:

obal dokonale vyprázdniť od obsahu. Zvyšky zmesi a obaly odovzdajte  osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (Kategória A/i): 500 g/l; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 420 g/l.