HARDLUX rust beater

POPIS PRODUKTU

HARDLUX RUST BEATER je antikorozívny náter s jedinečnými mechanickými vlastnosťami; základný aj medzivrstvový náter, ktorý je možné nanášať priamo na hrdzu, ktorú viaže, neutralizuje a zastavuje jej ďalšie šírenie. Použitie: používa sa na všetky druhy kovových konštrukcií, strojov a iného vybavenia, ktoré je vystavené krátkodobo alebo dlhodobo pôsobeniu poveternostným vplyvom. Ako vrchný náter je možné použiť Hardlux metal efekt lak / Hardlux profesional lak / Hardlux hammerschlag kladivková farba / Kemolux BS email / Kemocel BS email. Na dosiahnutie najlepšieho účinku odporúča sa odstránenie voľnej hrdze, mastnoty a vlhkosti z povrchu. Nanášanie je možné štetcom/ valčekom/ striekaním v dvoch vrstvách. Výrobok pred aj počas použitie dobre premiešajte! SCHNUTIE: náter je suchý po 1-2 hod, pri teplote 20 °C.

MEDZINÁTEROVÝ INTERVAL

1hod.

VÝDATNOSŤ

10-11 m2/l v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 30µm.

RIEDIDLO

Riedidlo pre Hardlux rust beater.

SKLADOVANIE

Produkt je možné použiť minimálne do dátumu uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 25 °C.

ZNEŠKODŇOVANIE

Obal je potrebné dokonale vyprázdniť. Zvyšky zmesi a obaly odovzdajte  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi alebo na recykláciu. 
EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (Kategória A/i): 500 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 480 g/l.