HARDLUX metal efekt email DIRECT DTM

POPIS PRODUKTU

HARDLUX metal efekt email DIRECT DTM je antikorózny základný aj vrchný, ochranný a dekoratívny náter pre ochranu vnútorných aj vonkajších povrchov a dodáva im vzhľad kovaného železa. Pre svoje antikorózne vlastnosti je ho možné aplikovať priamo na skorodovaný kov, oceľ, hliník alebo pevne držiace staré nátery, zbavené voľných častíc. Hladké povrchy ako je hliník je potrebné pred aplikáciou jemne prebrúsiť pre zlepšenie priľnavosti. Pre povrchy ako meď alebo pozink je potrebné použiť základ Kemolux multi primer.

VÝDATNOSŤ

10-12 m2/l v jednej vrtsve, pri hrúbke suchého filmu 40 µm.

RIEDIDLO

Syntetické (5-15% podľa spôsobu aplikácie).

MEDZINÁTEROVÝ INTERVAL

min.24 h.

APLIKÁCIA

Striekaním vo dvoch vrstvách, štetcom alebo valčekom.

SKLADOVANIE

Produkt je možné použiť minimálne do dátumu uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 25°C.

ZNEŠKODŇOVANIE

Obal je potrebné dokonale vyprázdniť. Zvyšky zmesi a obaly odovzdajte  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi alebo na recykláciu.  EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (Kategória A/i): 500 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 470 g/l.