HARDLUX DS DOKONČIŤ KABÁT

POPIS PRODUKTU

HARDLUX DS je vrchný hrubovrstvý vrchný náter na báze uretanizovanej alkydovej živice, plnív a UV
stabilných pigmentov. Kvalitný vrchný náter pre ochranu železných
konštrukcií, polnohospodárskych strojov a pod. Vyznacuje sa vysokou odolnostou voci
poveternostným vplyvom a stabilitou lesku a odtiena.

RIEDIDLO

Syntetické riedidlo.

HRANICNÉ POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Teplota okolia min. +5 °C, relatívna vlhkost vzduchu 85%, teplota podkladu min. 3 °C vyššia od
rosného bodu.

APLIKÁCIA

Na dobre pripravený (suchý, cistý a odmastený) podklad sa nanáša vzduchovým striekaním a na
menšie povrchy štetcom alebo valcekom.

MEDZINÁTEROVÝ INTERVAL

8 hod pri 20 °C.

SKLADOVANIE

Produkt je možné používat minimálne do dátumu uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a
dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnecného žiarenia pri teplote +5 až + 25 °C.
Zneškodnovanie: Obal je potrebné dokonale vyprázdnit. Zvyšky zmesi a obaly odovzdajte
osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi alebo na recykláciu. EU VOC: hranicná hodnota pre max.
obsah prchavých organických zlúcenín (Kategória A/i): 500 g/l; obsah
VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 499 g/l.