Hardlux direct 3in1

POPIS PRODUKTU

HARDLUX email 3 v 1 je antikorózny náter na ochranu a dekoráciu vnútorných a vonkajších kovových povrchov. Vďaka svojim antikoróznym vlastnostiam je ho možné aplikovať priamo na skorodovaný povrch bez použitia základného náteru, ale aj na oceľ, hliník a jestvujúce staré nátery zbavené hrubých vrstiev hrdze a olupujúcej sa farby. Hladké povrchy ako hliník je potrebné prebrúsiť pre získanie lepšej priľnavosti. Pre pozinkované a medené povrchy použite ako základný náter Kemolux Multi primer.

VÝDATNOSŤ

10-12 m2/ l v jednej vrstve, pri hrúbke suchého filmu 30-40µm.

RIEDIDLO

syntetické.

MEDZINÁTEROVÝ INTERVAL

24 hod. Na pripravený povrch sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním. 

SKLADOVANIE

Produkt je možné používať minimálne do dátumu uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 25 ° C.
EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (Kategória A/i): 500 g/l; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 499 g/l.