KEMOLUX - LODNÝ LAK

POPIS PRODUKTU

Lodný lak je bezfarebný na vzduchu schnúci náter na báze alkydových živíc. Odporúčame ho použiť na nové alebo už lakované drevo na vnútorných aj vonkajších povrchoch nad vodnou hladinou.

POUŽITIE

Používa sa ako vrchný náter na nové alebo už nalakované drevo na vnútorných aj vonkajších povrchoch nad vodnou hladinou, ak chceme zachovať štruktúru a odtieň dreva. Nové drevo je potrebné vopred naimpregnovať ľanovou fermežou. Staršie, už nalakované drevo obrúsime brúsnym papierom. Aplikuje sa štetcom alebo striekaním. Odporúča sa aplikácia v niekoľkých tenkých vrstvách v časovom intervale najmenej 16 hodín a najviac 14 dní. Ak je časový interval dlhší, je treba kvôli lepšej priľnavosti ďalšej vrstvy povrch dopredu jemne obrúsiť brúsnym papierom.

VÝDATNOSŤ

V jednej vrstve 9 - 11 m2 / 1 l.

SYSTÉM

SYSTÉM / DREVO
1x Fermež ľanová/ 1x Lazurit impregnácia + 2x Lodný lak

BALENIE

0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

RIEDIDLO

Syntetické riedidlo.

SCHNUTIE

  • 8-12 hodín pri teplote 20 °C, 65% relatívnej vlhkosti vzduchu a dostatočnom vetraní.

VýBER

  • bezfarebný